Data Kwaliteit

Om goed op data te kunnen rapporteren, moeten een aantal zaken op orde zijn. De kwaliteit van de data is er één van, die zich over de volgende indicatoren laat meten:

  • Accuratesse
  • Compleetheid
  • Betrouwbaarheid
  • Relevantie
  • Tijdigheid

Als we data (oftewel gegevens) in deze deelgebieden bekijken, kunnen we beoordelen van welke kwaliteit deze data is – en of het zinnig is hierop te rapporteren. 

Om de kwaliteit te kunnen verhogen, kan data ook nog altijd beoordeeld, aangevuld of tot golden records worden gemaakt middels Data Logica.

Data cleansing

Als data niet voldoet aan de kwaliteit, kunnen we aan die kwaliteit werken. Onder andere door data cleansing, oftewel het schoonmaken van de data. Hierdoor kan data over het geheel toenemen in kwaliteit en geschikt genoeg worden voor rapportage, bijvoorbeeld door verrijking. 

Al deze en meer technieken reiken we u graag aan in een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld na een Business Intelligence data quickscan.