Data Quickscan

Data Quickscan

Waar bevindt jouw data zich? Wij hebben 10+ jaar ervaring in software ontwikkeling & data oplossingen. Wij doorzien daardoor snel waar jouw data zich bevindt en stroomt.

Met een quickscan doorlopen we op locatie met IT management staf uw software landschap. Hierop kunnen wij inzichtelijk maken:

• Welke data is er
• Waar stroomt die data
• Wat mogelijk is met die data
• Waar knelpunten kunnen zitten
• Waar makkelijk datavervuiling kan optreden

Basys BI Framework
Schematische voorstelling van het Basys BI Framework

BI readiness score

We meten graag de mate van gereedheid voor Business Intelligence van uw organisatie. Dit doen we natuurlijk vanuit de data. We gebruiken hiervoor een aantal indicatoren om de structuur en data zelf te beoordelen. Dit geeft een gemakkelijke en snelle indruk van hoe klaar de data is voor business intelligence.

De Business Intelligence readiness score meten we aan de hand van de volgende indicatoren:

Indicator
Maximaal mogelijke score
Beveiliging & onderhoud
2
Metadata
2
Conventies
2
Integriteit
2
Historische herleidbaarheid
2
Totaal mogelijke BI readiness score
10 punten

Deze quickscan met BI readiness score plannen we graag met u. Naast een quickscan bieden we u graag onze andere diensten aan, zoals hieronder een greep uit is gedaan.