Basys Business Intelligence

Basys levert Business Intelligence services. Wat is Business Intelligence (BI)? Wikipedia zegt hier het volgende over:

Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.

Basys BI services richten zich op het gehele spectrum, inclusief en niet beperkt tot: